Bekijk hier onze Top-7 meest gestelde vragen.

Wat is bewind?

Bewind is een beschermingsmaatregel voor een meerderjarige die wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Bewind kunt u aanvragen als:

 • betrokkene zelf
 • echtgenoot of andere partner familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten) degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd als de betrokkene nog minderjarig is)
 • professional, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt,
 • de officier van justitie
 • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene (als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd)
Aan welke voorwaarden dient een aanvraag voor beschermingsbewind te voldoen?

Een aantal voorwaarden voor het aanvragen van beschermingsbewind:

 • de cliënt moet medewerking willen verlenen (indien dit niet mogelijk is, kan beschermingsbewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd).
 • er moet een geregeld inkomen zijn
 • schuldenlast moet te overzien zijn (af te lossen binnen budget in max. 48 maanden)
Kan een cliënt (tussentijds) veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn, mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?
 • als cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
 • als de administratie niet meer te overzien is als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt
 • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan als de cliënt geen overzicht meer kan geven van zijn financiën
 • als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaaast nog beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden
Wat verandert er nadat ik mijn financiën onderbreng bij Bewindvoering?

Nadat wij voor u als bewindvoerder benoemd zijn dan gaan er een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beschikken.

Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld.

Hoe kan ik mij aanmelden bij Restart Bewindvoering?

U kunt zich aanmelden bij Restart Bewindvoering door een doorverwijzing van een maatschappelijke begeleider- of werker.

Via restartbewindvoering/aanmelden kunt u zich digitaal aanmelden. Onze medewerkers nemen meestal binnen 48 uur contact met u op.