Over ons

We zijn een jonge organisatie en geven richting en helderheid in financiële zaken. We ondersteunen (doorverwezen) mensen in bewindvoering en schuldhulpverlening.

“Wij lossen de problemen voor u op, samen bereiken we een beter resultaat.”

Onze medewerkers dragen zorg voor uw financiële administratie. Hierdoor brengen we uw financiële situatie in kaart en zorgen voor concrete oplossingen. Ons doel is uiteindelijk zorgen voor een beter financieel perspectief.

“Persoonlijke benadering: een van onze uitgangspunten”

Een persoonlijke benadering is ons uitgangspunt. Het is belangrijk dat we u persoonlijk kunnen benaderen. Hierdoor kunnen we uw financiële situatie goed doorgronden en op een integere wijze komen tot een plan van aanpak.

We richten ons ook op mensen met een niet-westerse achtergrond. Daarmee bedoelen we dat we mensen in diverse talen ondersteunen. Voor mensen die de Arabische- en Turkse taal bemachtigd zijn, bieden we een speciaal maatwerkprogramma aan in deze vreemde talen.

“Betrouwbaar, helder, gericht en integer.”

Ons team bevat deskundige bewindvoerders die tevens goedkeuring hebben ontvangen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Ons uiteindelijke doel is om de problemen daadwerkelijk aan te pakken en onze cliënten te ontzorgen van (financiële) lasten.

Bekijk onze diensten